Ang AGRIBANK ay nakikiisa sa pag gunita ng 20th Depositors Protection Awareness Week ngayong Hunyo 16 hanggang Hunyo 22.

Naglalayon itong higit na pagyamanin ang tiwala ng publiko sa pag-iimpok sa bangko, kasabay ng paglago ng ekonomiya.

#AGRIBANKCares

Agribusiness Rural Bank, Inc. (AGRIBANK), is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
Deposits are insured by PDIC up to P500,000.00 per depositor.
AGRIBANK is a proud member of  RBAP & BAIPHIL

+632 8708-7701 | consumeraffairs@bsp.gov.ph

©2023 AGRIBUSINESS RURAL BANK, INC. | ALL RIGHTS RESERVED

Log in with your credentials

Forgot your details?