News and Advisories

Testimonials

Agri Machinery Loan Client
Enrique P. Marquez, Farmer

Ako po ay pinagkatiwalaan at tinulungan ng AGRIBANK na makakuha at makapaglabas ng tatlong makinerya para sa aking hanap buhay. Napakalaking tulong sa aking pamilya kaya naman lubos ang aking pasasalamat sa AGRIBANK.

DepEd Loan Client
Mary Jane B. Fernando, Teacher

Nakapundar ako ng sariling Negosyo dahil sa puhunang pinahiram ng AGRIBANK. Thank you AGRIBANK for touching the lives of the Filipino Teachers and making our dreams come true.

Motorcycle Loan Client
Gemar A. Padua, Tricycle Driver

Mabait ang pakikitungo ng mga empleyado ng AGRIBANK. Bukod dito, mas mura at maasahan ang kanilang pautang na motorsiklo.

Agribusiness Rural Bank inc is supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas (+632 8708-7701 | consumeraffairs@bsp.gov.ph).

©2023 Agribank Agribusiness Rural Bank. All Rights Reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?