Ipinapaalala namin ang pagdo-doble ingat sa mga posibleng pagkalat ng fake banknotes. Ugaliing salatin, tingnan at itagilid ang hawak na perang papel at hanapin ang mga sumusunod na detalye:

FEEL (Salatin)

1. Security Paper

2. Embossed Prints

3. Tactile Marks

LOOK (Tingnan)

4. Watermark

5. Security Fiber

6. Asymmetric Serial Number

7. See-through Mark

TILT (Itagilid)

8. Security Thread

9. Optically Variable Ink (1000-Piso and 500-Piso)

10. Concealed Numerical Value

11. Enhanced Value Panel (1000-Piso and 500-Piso)

12. Optically Variable Device Patch (1000-Piso)

Agribusiness Rural Bank inc is supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas (+632 8708-7701 | consumeraffairs@bsp.gov.ph).

©2023 Agribank Agribusiness Rural Bank. All Rights Reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?